www.nieruchomosci3000.pl

ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice, tel./fax +48 32 203 89 70

rodzaj nieruchomości:   Działka, grunt   typ oferty:   na sprzedaż
cena:   2,637,465.00 PLN
688,633.16 Euro
  powierzchnia:   10343m2
ilość pokoi:     piętro:  
województwo:   Śląskie   lokalizacja:   Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego
dodatkowo:   brak   Numer ID:   805Opis: Nieruchomość niezabudowana, nieutwardzona, regularna (w kształcie zbliżonym do prostokąta), z projektowanym dojazdem z drogi głównej (ul. Sobieskiego). Nieruchomość położona jest praktycznie nieopodal centrum miasta (ok. 1,5 km do Pałacu Kultury w Dąbrowie Górniczej). Wymiary nieruchomości ok. 80 m. (szerokość) ok.115 m. (długość). Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/374/08 nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A3U – teren usług różnych (między innymi: usługi publiczne i komercyjne; hotele, motele, obiekty handlu detalicznego oraz zespoły handlowo-usługowe o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m.2; parkingi i garaże, w tym wielopoziomowe oraz podziemne; salony samochodowe; obiekty oświaty, kultury, zdrowia; obiekty bezpieczeństwa publicznego). Nieruchomość świetnie skomunikowana przy przystanku autobusowym oraz tramwajowym.